Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Kỉ niệm 1 năm ngày yêu

  CV 1344 ban hanh tieu chi 15 tieu chi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Anh Mạnh
  Ngày gửi: 09h:58' 04-12-2015
  Dung lượng: 64.0 KB
  Số lượt tải: 343
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH PHÚ THỌ
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 1344/SGD&ĐT-GDTrH
  V/v Tiêu chí đánh giá, xếp loại
  giờ dạy của giáo viên
   Phú Thọ, ngày 05 tháng 8 năm 2015
  
  
  Kính gửi:
  
  - Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị, thành;
  - Các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì.
  
               Thực hiện Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị một số nội dung cụ thể như sau:
  1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, quá trình dạy học là quá trình tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh. Đánh giá giờ dạy theo quan điểm đó là đánh giá hiệu quả hoạt động của học sinh, qua đó đánh giá được vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng trong hoạt động dạy học của giáo viên.
  2. Cần tăng cường sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn để xây dựng chuyên đề dạy học theo các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; khuyến khích việc dự giờ để phân tích rút kinh nghiệm; chưa đánh giá, xếp loại giờ dạy đối với các tiết dạy áp dụng các kỹ thuật, phương pháp dạy học mới nếu giáo viên không có nguyện vọng được xếp loại.
  3. Trong trường hợp có nhu cầu xếp loại giờ dạy các đơn vị có thể sử dụng Phiếu phân tích, đánh giá bài học/chuyên đề dạy học theo mẫu đính kèm.
  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung của văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết./.
  Nơi nhận:
  - Như kính gửi (để thực hiện);
  - Giám đốc Sở (để báo cáo);
  - Các Phó


   KT.GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Minh Tường  PHIẾU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ
  BÀI HỌC/CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC
  (Đính kèm Văn bản số: 1344 /SGD&ĐT-GDTrH, ngày 05 /8/2015 của Sở GD&ĐT Phú Thọ)
  
  1. Tiết: …………..... thứ: ..……….... ngày …….../.…….../20…...... .Lớp: ...................……....……...…...…..........
  2. Họ và tên GV dạy: .........................................................................……........................; Trường:...........................
  3. Môn học/HĐGD.........…........…………………………................…....Tiết theo PPCT:…………………………..
  4.Tên bài/chuyên đề:.....................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................
  5. Họ và tên người dự:..........................................................; Chức vụ..........................................................................
  6. Kết quả đánh giá:
  Nội dung
  Tiêu chí
  Điểm
  
  
  
  0
  0,5
  1
  1,5
  2
  
  (1). Kế hoạch và tài liệu dạy học
  1
  Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
  
  
  
  
  
  
  
  2
  Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
  
  
  
  
  
  
  
  3
  Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
  
  
  
  
  
  
  
  4
  Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
  
  
  
  
  
  
  (2). Tổ chức hoạt động học cho học sinh
  5
  Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.
  
  
  
  
  
  
  
  6
  Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.
  
  
  
  
  
  
  
  7
  Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
  
  
  
  
  
  
  
  8
  Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Trung Sơn

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.